Cây Giống- Dừa sáp nuôi cấy phôi (1-3 tháng sau vườn ươm)

1.500.000