Cây Giống – Dừa sáp nuôi cấy phôi (cây lấy liền)

1.200.000