TỪNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA DỪA SÁP

     Quá trình phát triển của cây cũng giống như quá trình phát triển của một con người vậy. Chúng sẽ có từng giai đoạn khác nhau, trong từng giai đoạn đó cây sẽ có những đặc điểm nhận biết khác nhau. Để nhận biết một cây đang trong giai đoạn nào, ta không chỉ dựa vào số tuổi mà còn phải dựa vào đặc điểm của nó. Hôm nay, bài viết này sẽ giúp bà con nông dân hiểu rõ hơn về giai đoạn phát triển của giống dừa sáp cấy phôi từ 1 tháng đến 12 tháng tuổi.

Khi cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn ươm, cây sẽ cao từ 50-60cm, có từ 5-6 lá, cây xanh khỏe, không sâu bệnh, thân thẳng không cong vẹo.

Giai đoạn cây từ 1-3 tháng tuổi: ở giai đoạn này cây sẽ có từ 6-7 lá, chiều cao trung bình từ 90-120cm và đường kính lá  từ 25-38cm. Chu vi gốc: 15-22cm.

 

Giai đoạn cây từ 4-6 tháng tuổi: giai đoạn này cây đã dần phân lá chét, chiều cao trung bình từ 125-160cm, có từ 8-9 lá và đường kính lá sẽ từ 35-70cm, thân dừa sẽ to hơn. Chu vi gốc: 25-38cm (Hình 2 và 3).

Hình 2

Hình 3

Giai đoạn cây từ 7-9 tháng tuổi: giai đoạn này cây phân lá chét nhiều hơn dẫn đến đường kính lá cũng cao hơn từ 80-90cm, chiều cao rung bình từ 165-220cm, có từ 9-11 lá. Chu vi gốc: 40-54cm (Hình 4 và 5)

Hình 4

Hình 5

 

Giai đoạn cây từ 10-12 tháng tuổi: thoạt nhìn cây giống như dừa trưởng thành, chiều cao trung bình của cây từ 235-260cm, đường kính lá từ 100-120cm và số lá trên cây từ 11-12 lá. Gốc cây lúc này có chu vi từ 57-63cm, cây cao khỏe.

                 Hình 6

Hình 7

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *