Cây Giống- Dừa sáp nuôi cấy phôi (10-12 tháng sau vườn ươm)

5.000.000