Cây Giống- Dừa sáp nuôi cấy phôi (4-6 tháng sau vườn ươm)

2.000.000