Cây Giống- Dừa sáp nuôi cấy phôi (7-9 tháng sau vườn ươm)

3.000.000